אל תתקנו להם שגיאות כתיב – למדו אותם לכתוב / נירה אלטלף

למה ילדים כותבים בשגיאות כתיב?

לעתים קרובות אני שומעת את הטענה כי "הילד לא קורא ולכן הוא כותב בשגיאות". זוהי טעות. גם מתוך הניסיון בשטח וגם מתוך מחקרים עולה שאין קשר בין שליטה בקריאה לשליטה בכתיבה. ילדים יכולים לקרוא היטב והרבה, ובכל זאת לכתוב בצורה משובשת ובשגיאות כתיב איומות. הסיבה העיקרית לכך היא שפעולת הכתיבה מצריכה כישורים ויכולות שונות מפעולת הקריאה. כך למשל, כתיבת מילה ללא שגיאות, כרוכה ביכולת לזכור את האופן בו היא נכתבת, היינו: בהפעלת זיכרון חזותי. ילד יכול לקרוא היטב את המילים, ולא לזכור איך כותבים אותן. אם לא יכוונו אותו לזכור את האופן בו המילים כתובות  – הוא גם לא יידע לכתוב אותן בצורה מדויקת.

יש פער גדול בין שפת הכתב לשפת הדיבור וכתוצאה, בכל לשונות העולם, לעיתים קרובות הגיית המילים שונה מהאופן בו הן נכתבות. כך למשל בעברית של היום קשה לדעת כי "תשומת לב" אין כותבים בצ', כי המקום בו לומדים הוא "בית ספר" ולא "ביצפר", וכי "עצמאות" כותבים בעי"ן ובאל"ף. כדי שתלמידים ילמדו לכתוב בצורה נכונה את המילים הללו, יש להסב את תשומת לבם לאופן בו כותבים אותן, ולגרום לכך שהם יפנימו את השפה כתובה.

התרגיל הפשוט והיעיל ביותר הוא לאמן את הילדים מדי יום בזכירת הכתיב של 10-20 מילים. נותנים בידיהם רשימת מילים ומנחים אותם להתבונן בהן ולנסות לזכור אותן. לאחר מכן, הילדים צריכים לכסות את המילים ולכתוב אותן מהזיכרון. עם סיום הכתיבה, כל ילד בודק בעצמו מה שכתב ומשווה למילים שקיבל. במידה שהוא מאתר שגיאה, עליו למחוק את מה שכתב ולכתוב את כל המילה מחדש בצורה נכונה, ללא שגיאות, וזאת על מנת שהכתיב הנכון של המילה ייחקק בזיכרונו.
תיקון שגיאות כתיב על ידי המורה, או על ידי ההורים, הוא בלתי יעיל ולעתים הוא אף עלול להזיק מפני שהילד עלול לזכור את השגיאה ולא את התיקון. חשוב שהילד יאתר בעצמו את השגיאות, ויכתוב כל מילה מחדש ובצורה נכונה. בדרך זו הוא גם ילמד לכתוב נכון, וגם יחזק את ביטחונו העצמי.

צריך ללמד ילדים להיעזר בהקשר בו מופיעה המילה על מנת לכתוב אותה בצורה נכונה. כך למשל, במשפט "אני לא רוצה לאכול" – המלה "לא" מביעה שלילה ולכן היא תיכתב בא'. בהקשר זה יש להדגיש כי כתיב של מילים בעלות הגייה זהה כמו "עם" או "אם", יש ללמד לחוד ולא ביחד.
הוראת הקריאה והוראת הכתיבה צריכות להיות משולבות זו בזו. מהשלבים הראשונים של הקניית הקריאה בכיתה א', יחד עם רכישת אבני היסוד של הקריאה, יש ללמד כתיב ולהרגיל ילדים להשתמש בשפה הכתובה להבעה עצמית.

יש הבדל בין כתיבה חופשית לבין תרגול כתיב ללא שגיאות. כשילדים כותבים כתיבה חופשית – אין לתקן שגיאות כתיב. הם צריכים להתמקד במה שהם רוצים לכתוב, ברעיונות שהם רוצים להעביר  ולא  איך לאיית את המילים.

בגיל צעיר חשוב לעודד את הילדים ולחזק אותם על כל ניסיון כתיבה שהם עושים וברור מאליו שהערות ותיקוני שגיאות עלולים לגרום להימנעות מכתיבה.

לסיכום: ככל שהילדים יעסקו בכתיבה ויפנימו את השפה הכתובה, שגיאות הכתיב שלהם יפחתו.