קטגוריות מוצרים

chelka

פלאי מילים – חלק א'

מקראות להוראת מיומנויות קריאה ולמידה בתחומי תוכן שונים לתלמידי כיתות ב' – ג', לפי התכנית של משרד החינוך.

49.84 לטופס הזמנה

חלקב

פלאי מילים – חלק ב'

מקראות להוראת מיומנויות קריאה ולמידה בתחומי תוכן שונים לתלמידי כיתות ב' – ג', לפי התכנית של משרד החינוך.

49.84 לטופס הזמנה