שיטת ליט"ף להוראת הקריאה בכיתות א' היא שיטה ותיקה ומוערכת במערכת החינוך.

השיטה פותחה על ידי הגב' נירה אלטלף, בעבר יועצת חינוכית ומפקחת ארצית במשרד החינוך. השיטה מבוססת על הגישה הפונטית להוראת הקריאה המקובלת כיום בארץ ובעולם.

במהלך השנים הוכחה יעילות השיטה ואיכותה במספר מחקרים שנערכו בפרקי זמן שונים ביוזמת משרד החינוך.

שיטת ליט"ף היא המקדמת ביותר מבין שיטות הקריאה:

2003 – בסקר השוואתי שנערך על ידי אגף הערכה ומדידה במשרד החינוך נמצא כי שיטת ליט"ף היא שיטה נפוצה ביותר במערכת החינוך וכי מבין השיטות "שיטת ליט"ף היא המקדמת ביותר את התלמידים ברכישת מיומנויות הקריאה". לצפייה במחקר

בשיטת ליט"ף עושר מטלות ועיצוב קפדני:

2002 – ועדת הקריאה בראשות פרופ' רם פרוסט בדקה, אישרה וציינה לשבח את תוכנית ליט"ף. לצפייה במכתב

בשיטת ליט"ף הילדים רוכשים קריאה במהירות וכל הילדים קוראים בסוף כיתה א':

1990 – סקר שנערך בהזמנת האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך, על ידי צוות בראשות ד"ר עמוס ספקטור ממכון סאלד הוכיח את יעילותה של שיטת ליט"ף בהוראת הקריאה. הסקר נערך בקרב 729 מנהלים ו-1147 מורות כיתה א'. מהתשובות שהתקבלו התברר כי בשיטת ליט"ף 20% מהתלמידים קוראים קריאה רהוטה תוך שלושה חודשים. 57% מהתלמידים קוראים קריאה רהוטה תוך 5-3 חודשים וכל האחרים, 23% קוראים קריאה רהוטה תוך 7-5 חודשים. (ד"ר עמוס ספקטור, אילנה כ"ץ, אורית יעקב, הוראת הקריאה בבתי הספר היסודיים בישראל, מכון סאלד, מאי 1990). לצפייה בסקר