• פרטי המזמין

 • הזמנת מוצרים

 • ליט"ף מא' ועד ת' התוכנית החדשה

 • ‎מחיר: ₪ 25.00 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 11.40 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 13.10 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 13.80 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 15.80 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 16.00 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 16.30 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 18.80 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 8.40 ‎כמות‫:‬
 • ספרונים ומשחקים

 • ‎מחיר: ₪ 85.00 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 160.00 ‎כמות‫:‬
 • מיומנויות למידה בסיסיות

 • ‎מחיר: ₪ 40.00 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 39.00 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 30.00 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 27.00 ‎כמות‫:‬
 • מיומנויות למידה בגישה הדיפרנציאלית בהוראה

 • ‎מחיר: ₪ 38.00 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 32.00 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 38.00 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 50.00 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 50.00 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 50.00 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 50.00 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 50.00 ‎כמות‫:‬
 • ‎מחיר: ₪ 180.00 ‎כמות‫:‬
 • מקראה - פלאי מילים

 • ‎מחיר: ₪ 49.84 ‎כמות‫:‬